(^-^*) Emoticons japanFfurflenni cymhleth o chwerthin

Copi a gludo Ffurflenni cymhleth o chwerthin Emoticons japan

👉 Click on emoji to copy
Σ (੭ु ຶਊ ຶ)੭ु⁾⁾ꋧ(⁎ˊ̭ સˆ̀)◞₎̵₎∗˚೫˳(●ᴖ͙̏ᴗॢᴖ͙̋●)˳೫˚∗⸌̷̻ ( ᷇๑ॢ˃̶͈̀ ꇴ ˂̶͈́๑ॢ) ⸌̷̻(੭ु റ̆ ˒̫̮ റ̥)੭ु⁾⁾ꉂ ꋧ(⁎ˊ̭ સˆ̀)◞₎̵₎ृ₍⁺ꇴ⁺᷅ ृ₎₎ ՞ꆭ㐃(͛꒪͒ধृ꒪͒ॢ )͛↝꒱ʕ̡̢̡̡̢̡̡̢♡ᵒ̴̷͈艸ᵒ̴̷͈॰ʔ̢̡̢̢̡̢̢̡̢✧