(^-^*) רגשונים יפנייםידיים למעלה בהתלהבות יותר

העתקה והדבקה ידיים למעלה בהתלהבות יותר רגשונים יפניים

👉 Click on emoji to copy
\( `.∀´)/\(-___________-;)/\(--)/ヽ(`◇´)/ƪ(‾_‾)ʃ(-ㅂ-)/٩(-̃_̮̮̃-̃)۶