(^-^*) KaomojiCánh tay lên với sự nhiệt tình hơn

Sao chép và dán Cánh tay lên với sự nhiệt tình hơn Kaomoji

👉 Click on emoji to copy
\( `.∀´)/\(-___________-;)/\(--)/ヽ(`◇´)/ƪ(‾_‾)ʃ(-ㅂ-)/٩(-̃_̮̮̃-̃)۶