(^-^*) KaomojiCon chó bun

Sao chép và dán Con chó bun Kaomoji

👉 Click on emoji to copy
(〓 ̄(∵エ∵) ̄〓)“v(〓 ̄(∵エ∵) ̄〓)v”ヾ(〓 ̄(∵エ∵) ̄〓)