(^-^*) KaomojiMèo bông dễ thương

Sao chép và dán Mèo bông dễ thương Kaomoji

👉 Click on emoji to copy
₍˄·͈༝·͈˄₎◞ ̑̑ෆ⃛₍˄·͈༝·͈˄₎ฅ˒˒(ृ˄·͈༝·͈˄ ृ )(ृʾ́꒳ʿ̀ ृ )ु₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎(˙̂·̫ॅ˙̂)꒰⌯͒•ɷ•⌯͒꒱ฅৎˊ͈ˣੰૢˋ͈ॢॽ∗。♡ॢ₍⸍⸌̣ʷ̣̫⸍̣⸌₎˓˓ฅ₍˄ุ.͡ ̫.˄ุ₎ฅ˒˒₍˄·͈༝·͈˄*₎◞ ̑̑|˄·͈༝·͈˄₎.。oO