(^-^*) KaomojiĐặc biệt nổi tiếng hay gấu chỉ đơn giản tuyệt vời

Sao chép và dán Đặc biệt nổi tiếng hay gấu chỉ đơn giản tuyệt vời Kaomoji

👉 Click on emoji to copy
ʕ •́؈•̀ ₎ᶘ ᵒᴥᵒᶅʕノ•ᴥ•ʔノ ︵ ┻━┻ᵔᴥᵔଘ( ິ•ᆺ⃘• )ິଓᵋ₍⚬ɷ⚬₎ᵌˁ̡̡̡∗⁎⃙ ̫⁎⃙ˀ̡̡̡ ̩˳♡⃝( ິ•ᆺ⃘• )ິฅ✧ต( ິᵒ̴̶̷̤ ﻌ ᵒ̴̶̷̤ )ິ ♬ฅ( ̳͒•ಲ• ̳͒)♪ᶘ ᵒ㉨ᵒᶅᶘ ͡°ᴥ͡°ᶅต( ິᵒ̴̶̷̤́ᆺ⃘ᵒ̴̶̷̤̀ )ິต