(^-^*) KaomojiLật bảng khác

Sao chép và dán Lật bảng khác Kaomoji

👉 Click on emoji to copy
(/>□<)/亠亠(ノ ̄_ ̄)ノ\。:・゛。(ノÒ益Ó)ノ彡▔▔▏_|___|_ ╰(º o º╰)(ノ ̄ ̄∇ ̄ ̄)ノ~~~~~⌒━━┻━━┻━━⊂(ノ ̄ ̄ ̄(工) ̄ ̄ ̄)⊃ノ~~~~~━━━┻━━┻━━━