(^-^*) KaomojiĐám tang

Sao chép và dán Đám tang Kaomoji

👉 Click on emoji to copy
⎧ᴿᴵᴾ⎫◟◟◟◟◟◟◟◟ ❀◟(ó ̯ ò, )~~(m´□`)/゚・:*†┏┛呪┗┓†*:・゚\(´□`m)~~