(^-^*) KaomojiLợn linh tinh

Sao chép và dán Lợn linh tinh Kaomoji

👉 Click on emoji to copy
( ̄(▽▽) ̄)૮⍝◜•⚇•◝⍝ა(͒⚈ै⚇༵⚈ै)͒( ఠ ⚇̭ ఠ )(͒ ॢ ›⚇‹ ॢ)͒୭♡(͒⚙⚇༵⚙)͒(꒷ຶ⚇̯ ꒷ຶ)ฒ(╹ྂ⚇̫╹ྂˇ͙)  ༘⁷̩ ̎꒲⌯ ू(ꆧ⚇̭ꆧ ूˆ)