Sao chép và dán lợn Kaomoji

👉 Click on emoji to copy
。゚(゚´(00)`゚)゚。(;゚(OO)゚)(*´(00)`)’ヽ(*’(OO)’)ノ゚q( ̄(oo) ̄)p( ´(00)`)(*’(OO)’*)( ̄(oo) ̄)ノヾ(;゚(OO)゚)ノヽ(*’(OO)’)ノ༼ つ◕(oo)◕༽つ[ ಠ (oo) ಠ ]། ~ ◕ (oo) ◕ ~ །| ˵ ・ (oo) ・ ˵ |▐ ᓀ (oo) ᓂ ▐(*ノ(○○)<*)໒( ⊚ (oo) ⊚ )७(▼(00)▼メ)ヽ(*'(OO)’)ノ_| ̄|○ ○| ̄|_(っ゚(00)゚;)っ(>(00)<)ᕕ〳 ் (oo) ் 〵╯| ~  ̄ (oo)  ̄ ~ |―(´(00)` )→(゚´(00)`゚)゚╏ – (oo) – ╏ԅ〳 ᓀ (oo) ᓂ 〵ง( ´(00)`)y-~~(´・(00)・`)(>(00)<)ノε=ε=ε=ε=ε=ヾ(;゚(OO)゚)ノ((o( ´(00)`)人(´(00)` )o))( ̄(∞) ̄)ヾ(@^(∞)^@)ノ(;´∞`)(*’(∞)’*)q( ̄(∞) ̄)p( ´(∞)`)( ̄(∞) ̄)ノヾ(;゚(∞)゚)ノヽ(*’(∞)’)ノ༼ つ◕(∞)◕༽つ[ ಠ (∞) ಠ ]། ~ ◕ (∞) ◕ ~ །| ˵ ・ (∞) ・ ˵ |▐ ᓀ (∞) ᓂ ▐(*ノ(∞)<*)໒( ⊚ (∞) ⊚ )७(▼(∞)▼メ)ヽ(*'(∞)’)ノ(っ゚(∞)゚;)っ(>(∞)<)ᕕ〳 ் (∞) ் 〵╯| ~  ̄ (∞)  ̄ ~ |―(´(∞)` )→▐ ˵ ͠° (∞) °͠ ˵ ▐ԅ〳 ᓀ (∞) ᓂ 〵ง(´・(∞)・`)(`(●●) ´)(○`(●●)´○)ノヾ( ̄(●●) ̄)ノ(=`(●●)´=)ノφ(U(●●)Uo)((o( ̄(●●) ̄)o))o(T(●●)T)o^(  ̄(●●) ̄)^“v( ̄ ̄(●●) ̄ ̄)v”(Ф(●●)Ф)(#>(●●)<#)(T(●●)T)(>(●●)<)(○(●●)○)(☆(●●)☆)(┬(●●)┬ )(^(●●)^)(Ф(●●)Ф)/<(`(●●)´)>▐ ˵ ͠° (●●) °͠ ˵ ▐| ˵ ・ (●●) ・ ˵ |q( ̄(●●) ̄)p▐ ᓀ (●●) ᓂ ▐ԅ〳 ᓀ (●●)) ᓂ 〵ง| ~  ̄ (●●))  ̄ ~ |ε=ε=ε=ε=ε=┌┤ ̄ ̄(●●) ̄ ̄├┘( ̄(▽▽) ̄)૮⍝◜•⚇•◝⍝ა(͒⚈ै⚇༵⚈ै)͒( ఠ ⚇̭ ఠ )(͒⚙⚇༵⚙)͒(꒷ຶ⚇̯ ꒷ຶ)ฒ(╹ྂ⚇̫╹ྂˇ͙)  ༘⁷̩ ̎꒲⌯ ू(ꆧ⚇̭ꆧ ूˆ)