Sao chép và dán lăn qua Kaomoji

👉 Click on emoji to copy
o_ _)o(o- -)o(o°▽°)o(o_△_)o(o_ _)o.。o○_(:D」┌)⁼³₌₃_/ ̄|(冫、)-c/(_-_)l(o_△_)o((└(:3」┌)┘))_(┐「ε:)_(.-.)(:I )(゜-゜)( I:) (.-.)(:I )(゜-゜)( I:)(°o°)(°o。)(。o。)(。o°)(°o°)(°o。)(。o。)(。o°)ヾ(:3ノシヾ)ノシ(┐「ε:)_三┌(.ω.)┐三_(:3 」∠)_(((.-.)(:I )(゚‐゚)( I:)( ̄∇ ̄;)))( ((((;_⊿_)_(┐「ε:)_♡三('ω')三( ε: )三(.ω.)三( :3 )三('ω')三( ε: )三(.ω.)三( :3 )○)))ヘ(^・・^=)~_(:3 」∠ )_(:3_ヽ)_('ω') 三 ( ε: ) 三 (. .) 三 ( :з ) 三 ('ω') 三 ( ε: ) 三 (. .) 三 。・*・:≡( ε:)(..)(・.)(: )(¨)( :)(.・)(..)_(:3」∠)_(((((;___▲___))(((((;___▲___))(( ̄▼ ̄ ;)))))((o_△_)o)^▽^;)((((((‥)(: )(¨)( :)(*‥)_(:3」∠)_(o°▽°)o(o_△_)o(o°▽°)o( ( (((_⊿_)ヽ(:3ノ ヽ)ノ(:3 _ )=(:3っ)っ -=三[]