(^-^*) KaomojiNhút nhát và lời nói

Sao chép và dán Nhút nhát và lời nói Kaomoji

👉 Click on emoji to copy
◌⑅⃝*॰ॱᒄᵒᵏⁱ(꜆˘͈ෆ˘͈꜀)ᒄᵒᵏⁱ◌⑅⃝*॰ॱ(⑅ᵒ̴̶̷᷄ωᵒ̴̶̷᷅⊞ོॢ)fෆr yෆu⋆*⋆✩⁽͑ˀˉ˙̫ˉˁ⁾̉ ᵐᵘⁿⁱ£ονё Υου…..φ(〃∇〃 ))