(^-^*) KaomojiHai người chiến đấu

Sao chép và dán Hai người chiến đấu Kaomoji

👉 Click on emoji to copy
( `_)乂(_’ )O( `_´)乂(`_´ )O(ó ì_í)=óò=(ì_í ò)(=O*_*)=O Q(*_*Q)(⸔⠊̥)ू (ृ⠑̥⸕ू)( ◞•̀д•́)◞⚔◟(•̀д•́◟ )१(ꐦꏿ᷅⺫ꏿ᷄)┈✷┈(ꏿ᷅﹏ੂꀛꐦ)ງ(`⌒*)O-(`⌒´Q)˛˛ꉂ ◞•̀д•́)◞⚔◟(•̀д•́◟ )(θ`^´)θ  ○=(-_-O)6( -_-)o ○(-_- )o(p--)=O=O O=O=(--q)ヾ(。・o・)θ☆(*x_。)/(‘A`(爻)゜∀゜),,,((*≧∇)乂(∇≦*)),,,