Sao chép và dán ~ miệng Kaomoji

👉 Click on emoji to copy
(^~^)( ̄~ ̄;)( ̄~ ̄)ー( ̄~ ̄)ξ೭੧(❛〜❛✿)੭೨(*´~`*)੧| ‾́ 〜 ‾́ |੭(*・~・*)|  ̄~ ̄|o(^~^;)(⁰ ◕〜◕ ⁰)