(^-^*) Japanese emoticonsjapanese-emoticon-tags:☆⌒v⌒v⌒ヾ((`・∀・´)ノ

Copy and paste japanese-emoticon-tags:☆⌒v⌒v⌒ヾ((`・∀・´)ノ Japanese emoticons

👉 Click on emoji to copy
☆⌒v⌒v⌒ヾ((`・∀・´)ノ