(^-^*) Japanese emoticonsjapanese-emoticon-tags:ヽ(´ー`)ノ v⌒v⌒v⌒v⌒ ●~*

Copy and paste japanese-emoticon-tags:ヽ(´ー`)ノ v⌒v⌒v⌒v⌒ ●~* Japanese emoticons

👉 Click on emoji to copy
ヽ(´ー`)ノ v⌒v⌒v⌒v⌒ ●~*