Kí tự đặc biệtKí tự đặc biệt - Dấu bằng, lớn hơn, nhỏ hơn