Kí tự đặc biệtKí tự đặc biệt - Hàng ngang, hàng dọc